Zapisy i opłaty

Zapisy i opłaty

OPŁATY

Zapisy i zakup książek na nowy rok szkolny odbywają się wyłącznie w kwietniu każdego roku.


DANE POTRZEBNE DO WPŁAT NA KONTO:
Account name: Polish School in Enfield
Account number: 00340200
Sort code: 309986

PŁATNOŚĆ ZA POLSKĄ SZKOŁĘ NA ROK SZKOLNY 2021-2022.

Nowy Cennik opłat:

  • 1 dziecko- £300
  • 2 dzieci - £440
  • 3 dzieci lub więcej £520

Koszulki małe - £12
Koszulki duże - £14 

Legitymacje szkolne

Zbliża się termin upływu ważności legitymacji uczniowskich/ nauczycielskich na zeszły rok szkolny i złożenia podań o legitymacje na rok szkolny 2020-21.

UWAGA! W tym roku szkolnym szkoła nie będzie składała grupowego wniosku o wydanie/przedłużenie legitymacji dla naszych uczniów i nauczycieli. Rodzice/opiekunowie uczniów oraz nauczyciele proszeni są o złożenie wniosków indywidualnych.

Aby złożyć wniosek należy:

1. Wydrukować odpowiedni formularz, który znajduje się na stronie internetowej Ambasady RP w Londynie: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/legitymacje-szkolna

2. Wypełniony formularz przynieść do szkoły w celu uzyskania potwierdzenia od pracownika szkoły (członka Zarządu) o przynależności ucznia / nauczyciela do społeczności szkolnej.

3. Formularz należy wysłać do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie na adres:

Consular Section
Embassy of the Republic of Poland
10 Bouverie Street
London EC4Y 8AX
(z dopiskiem - Legitymacje) 

Jeśli ubiegają się państwo o przedłużenie ważności legitymacji należy załączyć tegoroczną legitymacje do przesyłki.

4. Legitymacje odbierają państwo osobiście z Konsulatu.

Szczegółowe informacje dotyczące legitymacji, okresu oczekiwania na wydanie legitymacji, oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Konsulatu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/legitymacje-szkolna

Bądźmy w kontakcie