Sponsorzy i finanse

Dofinansowanie

INFORMUJEMY, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. 
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie i East Midlands w latach 2022-2023. 
KWOTA DOTACJI: 40 000,00 zł w 2022 r. oraz 40 000,00 zł w 2023 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO: 847 308,20 zł. 
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

PODZIĘKOWANIA

Dla Pani Hanus, która podarowała do sklepiku szkolnego następujące rzeczy: kawa, herbata, cukier, kubeczki na gorące napoje. Serdecznie dziękujemy za szczodre serce, wsparcie i pomoc.

Rozliczenie finansowe na rok 2020/2021

W KONTAKCIE