Dyżury szkolne

DYŻURY SZKOLNE

OBOWIĄZKI DYŻURNYCH

Dyżurny przychodzi pierwszy (15 minut przed rozpoczęciem lekcji) i wychodzi ostatni.

DYŻURNY MA OBOWIĄZEK:

 • utrzymać porządek w czasie przerwy
 • pomóc nauczycielom w młodszych klasach
 • zrobić ksero – nic trudnego – każdy dyżurny potrafi
 • dzwonić dzwonkiem punktualnie
 • pomóc maluchom wyjść do łazienki
 • posprzątać jeśli coś się wyleje lub pobrudzi
 • dopilnować, aby na terenie szkoły przebywały tylko nasze dzieci oraz osoby odpowiedzialne za ład i porządek
 • po skończonych zajęciach sprawdzić stan klas i posprzątać, jeśli tego wymaga ich stan
 • dopilnować, aby dzieci odbierane były przez rodziców lub osoby upoważnione
 • w razie jakichkolwiek problemów kontaktować się z dyrekcją
 • jeżeli ktoś nie dopełni dyżuru do końca lub nie stawi się na niego, nie zostanie mu zwrócone £20 za dyżur

Pamiętajmy, wszystko co robimy, robimy dla naszych dzieci! Wasza własna inicjatywa także mile widziana! Dziękujemy za każdą ofiarną pomoc!

POSTANOWIENIE z zebrania szkolnego z rodzicami, które odbyło się 18 maja 2013: w ciągu całego roku szkolnego obowiązkowe będą 2 dyżury. Opłata za nie wynosić będzie 40 funtów. Nieodrobiony dyżur – to płatne 20 funtów.

Bądźmy w kontakcie