Dyżury szkolne

OBOWIĄZKI DYŻURNYCH

Dyżurny przychodzi pierwszy (15 minut przed rozpoczęciem lekcji) i wychodzi ostatni.

DYŻURNY MA OBOWIĄZEK:

  • utrzymać porządek w czasie przerwy
  • pomóc nauczycielom w młodszych klasach
  • zrobić ksero – nic trudnego – każdy dyżurny potrafi
  • dzwonić dzwonkiem punktualnie
  • pomóc maluchom wyjść do łazienki
  • posprzątać jeśli coś się wyleje lub pobrudzi
  • dopilnować, aby na terenie szkoły przebywały tylko nasze dzieci oraz osoby odpowiedzialne za ład i porządek
  • po skończonych zajęciach sprawdzić stan klas i posprzątać, jeśli tego wymaga ich stan
  • dopilnować, aby dzieci odbierane były przez rodziców lub osoby upoważnione
  • w razie jakichkolwiek problemów kontaktować się z dyrekcją.

Pamiętajmy, wszystko co robimy, robimy dla naszych dzieci! Wasza własna inicjatywa także mile widziana! Dziękujemy za każdą ofiarną pomoc!

W KONTAKCIE