Małgorzata Zalewska

Logopeda

WYKSZTAŁCENIE: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, tytuł magistra – specjalizacja: logopedia.

KURSY: glottodydaktyczny; “Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”; Szkolenie “Praca terapeuty cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera”; Warsztaty “Dwujęzyczność łączy i daje moc” prowadzone przez mgr Anetę Nott-Bower w Londynie; Child Protection / Safeguarding Children & Young People.

W KONTAKCIE