Kinga Kaputa

Nauczycielka – 1 A

WYKSZTAŁCENIE: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, mgr Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

SZKOLENIA I KURSY: 
- Child Protection
- Understanding Autism Diploma
- Safeguarding children and young people in education level 2 
- Pedriatric First Aid Certificate
- Child Psychology Diploma level 3
- Mental Wellbeing in Children and Young People Certificate
- Teaching Assistant Diploma level 2

Klub Nauczycieli:
- Jak nawiązać relację z dzieckiem w Spektrum Autyzmu.
- Pieski i kotki w lekturach dla najmłodszych.
- O dwukulturowości dzieci i młodzieży oraz o kryzysie tożsamości.
- Emocje u dzieci.
- Jak przygotować dzieci na powrót do szkoły?
- Konspekt lekcji - koszmar nauczycielski czy klucz do efektywnego nauczania?
- Jak nawiązać relację z dzieckiem w Spectrum Autyzmu. 

Centrum Szkoleniowe KLANZA:
- Szkoła bez stopni
- Spójne, efektywne, nowatorskie nauczanie dzieci polonijnych.  Zapoznanie z programem edukacyjnym SEN.
- Język emocji dla dzieci dwujęzycznych oraz dwukulturowych. Dzienniczek wydarzeń. Jak rozmawiać z dzieckiem wielojęzycznym żeby nas rozumiało?
- Lekcje historii dla klas 0-3 dedykowane wydarzeniom historycznym i patronom roku 2020 w oparciu o nowoczesne narzędzia nauczania. Tworzenie scenariusza zajęć.
- Zaczynam pracę w szkole polonijnej. Drogowskazy dla nauczyciela. Dobór materiałów nauczania polonijnego.
- Jak kreatywnie uczyć ortografii? Ortografia nie musi być nudna!
- Etapy nauki czytania. Rozwijanie kompetencji językowych.
- Jak uczyć czytać? Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych.
- Elementy literatury polskiej w nauczaniu wczesnoszkolnym.
- Mistrzowskie rozwiązania! Jak wspierać procesy edukacyjne dzieci aby osiągały lepsze efekty?
- Aktywna praca z dziećmi w klasach 2-3.
- Praca z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania w języku polskim.  - Ruch, Zabawa, Nauka - jak pracuję z dziećmi w klasach 1-3 bez ocen, podręczników i ćwiczeń.
- Nauka przez zabawę. Jak aktywnie pracować z dziećmi?
- Zabawy sylabowe w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 

W PSS od 2019 r.

E-MAIL: kinga.kaputa@polskaszkolaenfield.com

W KONTAKCIE