Ewa Maślanka-Leniartek

Nauczycielka – kl. angielskojęzyczna JR

WYKSZTAŁCENIE: Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, kierunek Technologia Chemiczna specjalność Technologia ropy i gazu, tytuł zawodowy - magister inżynier. 
NCFE LEVEL 2 AWARD in  Support Work in Schools. NCFE LEVEL 2 Certificate in understanding Autism. NCFE CACHE Level 3 Certificate in understanding Autism. Paediatric First Aid. NCFE CACHE Level 3 Diploma for the Early Years Workforce (Early Years Educator). Obecnie pracuje jako Keyperson w przedszkolu w Kansylu Haringey.

W PSS Enfield od 2017 r.

W KONTAKCIE