Aneta Szutkiewicz

Nauczycielka – 4 A

WYKSZTAŁCENIE: - Uniwersytet w Białymstoku, studia magisterskie Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Studia podyplomowe:
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Oligofrenopedagogika.

SZKOLENIA I KURSY: 
- Child protection
- Safeguarding
- First Aid
- Basic Life Support
- Autism Awareness
- Makaton Awareness
- Supporting Autistic People
- Understanding Autism
- Epilepsy Awareness
- Data Protection

W KONTAKCIE