Aneta Staniec

Zastępca dyrektora / Nauczycielka – 9 (GCSE 2)

WYKSZTAŁCENIE: Katolickie Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych. Mgr Pedagogiki.

SZKOLENIA I KURSY:
Kurs Child Care.
Portal "Polski i Kropka":
- Gramatyka – jak objaśniać, utrwalać i motywować do nauki
- Tekst w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego
Centrum Szkoleniowe KLANZA:
- Jak kreatywnie uczyć ortografii? Ortografia nie musi być nudna!
- Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Skuteczne nauczanie pisemnych form wypowiedzi. Klasy 4-8 i LO.
Klub Nauczycieli: 
- Jak przygotować dzieci na powrót do szkoły?
- Safeguarding po polsku, czyli bezpieczeństwo w szkole polonijnej
- Planowanie pracy w klasie GCSE
- Jak nawiązać relację z wiodącą szkołą dzieci?
- Język polski jako język odziedziczony
- Nasze lekcje GCSE – warsztaty
- Różnicowanie poziomów w klasie (warsztaty)
- Jak systematycznie pracować nad rozwijaniem umiejętności pisania nie tylko wypracowań w klasie GCSE?

W PSS Enfield od 2008 r. 

E-MAIL: zcadyrektora@polskaszkolaenfield.com

W KONTAKCIE