Aneta Boguta

Nauczycielka – 7 A

WYKSZTAŁCENIE: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Finanse i Bankowość. Wyższa Szkoła Pedagogiczna we Wrocławiu kierunek Pedagogika, Studia Podyplomowe. 

SZKOLENIA I KURSY:
- Filmowa lekcja wychowawcza o depresji, 2022.
- Przyczyny przemocy szkolnej, 2022.
- Child Protection/Safeguarding Children & Young People, 2021.
- GSCE pierwsze kroki. Wszystko na temat egzaminu, informacje, dokumentacja, 2021.
- Mediacje w nauczaniu Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego - 2020,
- Klasa na Medal czyli szkolny świat ładu i porządku - 2020,
- Łączenie Kompetencji - 2020,
- Praca z dzieckiem zdolnym - 2020.
Portal "Polski i Kropka": 2021
- Gramatyka – jak objaśniać, utrwalać i motywować do nauki,
- Tekst w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego.
Klub Nauczyciela: 2022
- 1-Człowiek z sercem w dłoni, 2-Reklama, 3-Motywowanie nastolatków do czynnego udziału w życiu szkoły polonijnej
- Jedna lekcja na trzy sposoby: PPP, TTT i TBL
- Czy silne reakcje nastolatków to „tyle hałasu o nic”? Webinarium o wspieraniu nastolatków w radzeniu sobie z ich stresem i lękiem
- Wady i zalety, korzyści i niekorzyści w tematach GCSE
Klub Nauczyciela: 2021
- Jak przygotować dzieci na powrót do szkoły?
- Safeguarding po polsku, czyli bezpieczeństwo w szkole polonijnej,
- Planowanie pracy w klasie GCSE,
- Jak nawiązać relację z wiodącą szkołą dzieci?
- Język polski jako język odziedziczony,
- Nasze lekcje GCSE – warsztaty,
- Różnicowanie poziomów w klasie (warsztaty),
- Jak systematycznie pracować nad rozwijaniem umiejętności pisania nie tylko wypracowań w klasie GCSE?

W PSS Enfield od 2015 r.

E-MAIL: aneta.boguta@polskaszkolaenfield.com

W KONTAKCIE