Agnieszka Zapiór

Nauczycielka – 8 B 

WYKSZTAŁCENIE: Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Edukacja Początkowa z Reedukacją, 2004.

KURSY: Pediatric First Aid, 2022.
Child Protection Awareness – Education, 2021. 

WARSZTATY: Psychologiczne podejście w nauce czytania po polsku (prowadząca warsztaty – Małgorzata Małysa), 2018. 

KURSY I SZKOLENIA ONLINE:
- rok 2022:
- Od Speaking do Writing (GCSE). - 05.10.2022 
- Odkrywanie i rozwijanie talentów wśród dzieci i dorosłych. – 20.09.2022
- Empatyczna komunikacja literacka. – 14.09.2022
- Aktywne metody nauczania. – 08.09.2022
- Empatyczna komunikacja jako narzędzie. Język nauczyciela wsparciem procesu uczenia się. – 07.09.2022
- Kompetencje przyszłości – empatia i myślenie krytyczne – klucze do sukcesu absolwentów szkoły XXI wieku. – 31.08.2022
- Podstawy nauczania języka polskiego jako obcego. – cykl czterech szkoleń 6.2022
- Złość – skąd się bierze, czy jest potrzebna, jak nad nią zapanować? – 31.05.2022
- Dziecko w dwóch językach i dwóch systemach edukacji cz. 1. – diagnozowanie poziomu rozwoju języka mówionego i jego kształcenie. – 10.05.2022
- Nowoczesne trendy w edukacji. – 05.05.2022
- Konstytucja 3 Maja 1791 roku. (prelegent prof. Norman Davies) – 03.05.2022
- Skuteczna komunikacja, czyli jak w prosty sposób motywować ucznia. – 11.04.2022
- Metoda projektu. – 17.02.2022
- Tłumaczenie dydaktyczne w klasie dwujęzycznej. – 01.02.2022
- Nowe formy oceniania. – 24.01.2022
- „Dobrostan mózgu”! Jak budować poczucie szczęścia u uczniów i nauczycieli. – 17.01.2022
- rok 2021:
- Czytanie wrażeniowe – jak zachwycić dzieci czytaniem, lekturami i książkami? – 31.05.2021
- Szkoła bez stopni. – 22.03.2021
- GCSE pierwsze kroki. Wszystko na temat egzaminu, informacje, dokumentacja. – 01.03.2021
- rok 2020:
- Kim (właściwie) jestem? Dylematy tożsamościowe dzieci migrantów i młodych dorosłych. – 18.12.2020
- Praca z tekstem kultury. Sposób na lekturę, jak zachęcić do czytania uczniów klas 4 – 8? – 14.12.2022

W PSS Enfield od 2013 r.

E-MAIL: agnieszka.zapior@polskaszkolaenfield.com

W KONTAKCIE