Zajęcia online 24.10.2020

 

Wpadła gruszka... w klasie 0 A

POZNAŃSKIE KOZIOŁKI W KLASIE 4 A

PRACE Z HISTORII W KLASIE 8 - TATARZY, TURCY I HUSARZE

GEOGRAFIA - PRACA Z KLASY 8

PRACE Z HISTORII W KLASIE 6 - CO KOJARZY SIĘ Z KAZIMIERZEM WIELKIM

ZAJĘCIA Z HISTORII W KLASIE 5 - CZASOMIERZE

Bądźmy w kontakcie