Agnieszka Wlaź

Agnieszka Wlaź

NAUCZYCIeLka – 3 A

WYKSZTAŁCENIE: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Gospodarka regionalna i lokalna.

SZKOLENIA I KURSY: Kurs Child Protection.
Centrum Szkoleniowe KLANZA, 2020:
- Jak uczyć czytać? Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych. 

E-MAIL: a.wlaz@polskaszkolaenfield.com

Bądźmy w kontakcie